TRAVAUX . Futur rond-point de CHERCHEBRUIT

Les travaux de réalisation par le département du rond-point de Cherchebruit au carrefour de la route de Dantxaria ont commencé ce lundi 18 janvier pour une durée de 6 à 8 semaines.

Dantxarineako bideko bidekurutzean departamenduak biribilgune baten egiteko obrak astelehenean, urtarrilaren 18an hasiak ditu, 6 edo 8 aste iraunen dute.