Le RAM Hiru Irri

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)

C’est quoi ?

C’est un lieu d’accueil, d’information, d’écoute et d’échanges dont le but est de créer du lien. Une animatrice de relais est présente sur place pour l’accueil et l’accompagnement des familles et des assistantes maternelles.

C’est pour qui ?

Pour les parents :

 • Informations sur les différents modes d’accueil
 • Mise à disposition des listes d’assistants maternels
 • Informations sur la fonction d’employeur

Pour les assistantes maternelles et futures assistantes maternelles :

 • Moments d’animation avec les enfants,
 • Moments de rencontres et d’échanges entre professionnels,
 • Soutien et conseils dans l’exercice de leur profession,
 • Informations sur les procédures d’agrément et de formation,
 • Accès à une documentation professionnelle.

Pour les enfants :

 • Des animations collectives
 • Des activités partagées avec les assistantes maternelles ou les parents
 • Rencontres avec les pairs

C’est quand et où ?

 • Activités d’éveil :

Les lundis et mardis à la Maison pour Tous (Rez-de-Chaussée) de 9h à 11h.

 • Permanences administratives les mercredis matin de 9h à 13h à la plateforme multiservices au-dessus de la Poste.

Fermetures du RAM :

La première semaine des petites vacances scolaires.

Le mois de juillet.

Les vacances de Noël.

La liste des assistantes maternelles est diffusée toute l’année par la secrétaire du service enfance/jeunesse.

Contact

Téléphone : 05 59 54 58 21 / 06 11 91 61 21

Mail : parentalite@senpere64.fr


Etxeko Haurtzainen Bitartekaritza (EHB-fr. RAM)

Zer da?

Helburutzat loturak sortzea duen harrera, informazio, entzute eta trukaketarako gunea da. Bitartekaritzarako animatzaile bat tokian berean da familiei eta etxeko haurtzainei harrera egin eta laguntza eskaintzeko.

Norendako da?

Burasoendako:

 • Harrera molde desberdinei buruzko informazioa
 • Etxeko haurtzainen zerrenden eskura uztea
 • Enplegatzailearen eginkizunari buruzko informazioa

Egungo eta etorkizuneko etxeko haurtzainendako:

 • Animazio mementoak haurrekin
 • Profesionalen arteko elkartze eta trukatze mementoak
 • Haien lanbidearen betetzeko sustengu eta aholkuak
 • Lan horretan aritzeko baimenen eta formakuntzen prozedurei buruzko informazioa
 • Dokumentazio profesionalaren eskuratzea

Haurrendako:

 • Talde animazioak
 • Etxeko haurtzainekin edo burasoekin partekaturiko aktibitateak
 • Ofizio berekoekin topaketak

Noiz eta non?

 • Gogoa pizteko jarduerak:

Astelehen eta asteartetan, Denen Etxean (etxabean) 9:00etatik 11:00etara

 • Asteazkenetan 9:00etatik 13:00etaran permanentzia administratiboak posta gainean den zerbitzu anitzeko plataforman

EHBaren heste egunak:

Eskola opor ttipien lene astean

Uztailean

Eguberriko oporretan

Haurtzaro-gazteria zerbitzuko idazkariak, urte osoan etxeko haurtzainen zerrenda eskuragarri uzten du.

Kontaktua

Telefonoa: 05 59 54 58 21 / 06 11 91 61 21

E-maila: parentalite@senpere64.fr