Frogagiri elebidunak / Attestations bilingues

2021ko apirilaren 04ean eguneratua / Mis à jour le 4 février 2021.

SALBUESPENEKO JOAN-ETORRIA EGITEKO ZIURTAGIRIA
ETXERATZE AGINDUAREN ORDUTEGIETAN

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE DURANT LES HORAIRES DU COUVRE FEU

LANEKO JOAN-ETORRIA EGITEKO FROGAGIRIA

JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL

ESKOLAKO JOAN-ETORRIA EGITEKO FROGAGIRIA

JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT SCOLAIRE