HIRU IRRI – Relais Petite Enfance

Le Relais Petite Enfance (RPE)

C’est quoi ?

C’est un service à destination des parents et futurs parents en recherche d’un mode de garde et des assistants maternels.

Il est géré par une animatrice de relais qui est le premier interlocuteur des familles et qui les accompagne dans toutes leurs démarches.

C’est pour qui ?

Pour les parents :

 • Informations sur les différents modes d’accueil
 • Mise à disposition des listes d’assistants maternels
 • Informations sur la fonction d’employeur

Pour les assistants maternels et futurs assistants maternels :

 • Moments d’animation avec les enfants,
 • Moments de rencontres et d’échanges entre professionnels,
 • Soutien et conseils dans l’exercice de leur profession,
 • Informations sur les procédures d’agrément et de formation,
 • Accès à une documentation professionnelle.

Pour les enfants :

 • Des animations collectives
 • Des activités partagées avec les assistantes maternelles ou les parents
 • Rencontres avec les pairs

C’est quand et où ?

Activités d’éveilà destination des assistants maternels et enfants  :

 • Les lundis à la Maison pour Tous de 9h à 11h
 • Les Mardis de 9h30 à 11h30 à l’école publique de Sare.

Permanences administratives à destination des familles et assistants maternels :

 • Les mercredis matin de 9h à 13h à la plateforme multiservices, au-dessus de la Poste. Sur rendez-vous.

En l’absence de l’animatrice, la liste des assistantes maternelles est diffusée toute l’année par la secrétaire du service enfance/jeunesse.

Contact

Camille ALVAREDA

Téléphone : 05 59 54 58 21 / 06 11 91 61 21

Mail : parentalite@senpere64.fr

Haur Ttipi Bitartekaritza 

Zer da?

Guraso eta guraso beharrentzako zerbitzu bat da, zaintza eta haurtzainen bila direnentzat.
Animatzaile batek kudeatzen du. Familietako lehen solaskidea da, eta haiekin batera egiten ditu urrats guziak.

Norendako da?

Burasoendako:

 • Harrera molde desberdinei buruzko informazioa
 • Etxeko haurtzainen zerrenden eskura uztea
 • Enplegatzailearen eginkizunari buruzko informazioa

Egungo eta etorkizuneko etxeko haurtzainendako:

 • Animazio mementoak haurrekin
 • Profesionalen arteko elkartze eta trukatze mementoak
 • Haien lanbidearen betetzeko sustengu eta aholkuak
 • Lan horretan aritzeko baimenen eta formakuntzen prozedurei buruzko informazioa
 • Dokumentazio profesionalaren eskuratzea

Haurrendako:

 • Talde animazioak
 • Etxeko haurtzainekin edo burasoekin partekaturiko aktibitateak
 • Ofizio berekoekin topaketak

Noiz eta nun?

Gogoaren pisteko ariketak haurtzain eta haurrentzat:
• Astelehen, Denen Etxean (etxabean) 9:00etatik 11:00etara.
• Asteartetan 9:30etatik 11:30etara Sarako Herriko Eskolan.
Asteazkenetan 9:30etatik 11:30etara permanentzia administratiboak familientzat eta haurtzain laguntzaile entzat posta gainean den zerbitzu anitzeko plataforman. Hitzordua hartuz.

Animatzailea ez delarik hor, haurtzaro-gazteria zerbitzuko idazkariak etxeko haurtzainen zerrenda eskuragarri uzten du.

Kontaktua

Camille ALVAREDA

Telefonoa: 05 59 54 58 21 / 06 11 91 61 21

E-maila: parentalite@senpere64.fr