Appel à signalement . Seinalamendu deia

Vous êtes riverains de la Nivelle ou fréquentez régulièrement ses berges, et vous avez observé une tortue ?

Apportez votre témoignage !

Urdazubi ur-bazterreko egoiliar zira edo ur-erreka ondotan maiz ibiltze zira, eta apoarmatu bat ikusiko duzu ?
Zure lekukotasuna eman !

La Communauté Pays Basque, animatrice du site Natura 2000 de la Nivelle, a lancé une étude concernant la cistude d’Europe.Elle a pour objectif de vérifier si une population de cette tortue subsiste sur le bassin versant et d’identifier les mesures pouvant être mises en œuvre pour la sauvegarder.
=> Informations et contacts : ici

Urdazubiko Natura 2000 guneko animatzaile den Hiri elkargoak azterketa bat abiatu du Europako « cistude » apoarmatu motari buruz. Helburua da ikustea apoarmatu gisa honek iraun lezakeen gune horretan eta zein neurri mota hartu beharko litzatekeen babesteko.
=> Xehetasun eta harremanentzat : hemen